Analizy Eko-Ekspert

przemysł, dokumentacja, syntetyka

Analizy Eko-Ekspert

Pełny opis


Działalność Eko-Ekspert Analizy Środowiskowe świadczy wszechstronne usługi doradcze w obszarze ochrony środowiska dla inwestorów oraz firm z wielu sektorów gospodarki, takich jak np. branża przemysłowa na obszarze całej Polski. Tworzymy m.in.: karty informacyjne przedsięwzięcia, oraz niezbędne pisma w dziedzinie ekologii pracy. Pracownia namawia do kontaktu za pomocą strony internetowej przedsiębiorstwa i osoby prywatne z terenu całej Polski. Swoim klientom oferuje także reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji państwowej i podczas konsultacji społecznych.

Analizysrodowiskowe.com.pl: ofertaKategoria